Добродошли на сајт каменорезачке радње Грамер

Сваки почетак има и свој крај. Односи се то на људска бића која са својим кратким присуством на овоземаљском свету, неки свој траг оставе. На разним меридијанима много народа има који преко својих сународника трају и нестају. Стицајем различитих околности и узрока, са историјске сцене многи су народи нестали.
Најраспрострањеније, најизразитији и најбоље очувани трагови постојања неке људске врсте и неког народа су надгробни споменици.
Обележавањем гроба спомеником одржава се веза са поколењима која долазе и тако спашава предак од заборава. Споменик тако постаје заменик покојника преко којег се општи са живима и одржава стални контакт.

Каменорезачка радња "ГРАМЕР" изређује и поставља разне облике споменика и од различитог материјала.